Vyhlášení držitelů literárních cen v roce 2019

Termíny vyhlášení vítězů literárních soutěží KALFu v roce 2019

 

a) Literární cena Miroslava Ivanova:   

                   10. května 2019 v 17:00 hod., Velký sál Průmyslového paláce, Výstaviště Praha Holešovice

b) Chlumecká literární cena Jaroslava Golla:

                   30. srpna 2019 v 17:00 hod., Mramorový sál zámku Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou

 c) Literární cena Egona Ervína Kische:    

                   25. září 2019, Letohrad

Cena J. Golla

Chlumecká literární cena Jaroslava Golla

             Město Chlumec nad Cidlinou před  třemi lety zřídilo literární cenu nesoucí jméno svého slavného rodáka dr. Jaroslava Golla, průkopníka českého univerzitního školství v germanizačních poměrech rakouské monarchie, profesora a nakonec rektora emancipované české části Karlovy univerzity.

            Smyslem instalace této ceny označené jeho jménem je především uchovávání živého povědomí o životě a záslužném díle význačného rodáka, zasloužilého pedagoga a badatele považovaného za jednoho z největších českých historiků, statečného bojovníka za pravdivé poznání národních dějin bez umělých příkras a falzifikací.

            Chlumecká literární cena, jakožto nástroj popularizace dané rodácké osobnosti slouží zároveň propagaci města, které je jeho rodištěm, nikoli však ve smyslu pouhého zviditelňování, nýbrž jako prostředku prohlubování soužití obyvatel se svým městem, posilování hrdosti na jeho historii včetně výskytu a zásluh velkých rodáckých  osobností, jako účinný způsob utváření občanského sebevědomí projevujících se činorodým zájmem o jeho rozvoj.

            Zřízení chlumecké literární ceny je zároveň svědectvím péče vedení města o plnokrevnou kulturní atmosféru. Podněcuje v duchu Gollova literárního odkazu literární tvořivost a souběžně s ní i vydavatelskou aktivitu a také zájem o literární texty, knihy a jejich četbu. Cena je přitom zaměřena nejenom na zkušené a vyzrálé autory, ale jako jediná literární soutěž, přesahující regionální horizont s celospolečenským dosahem cílevědomě iniciuje i literární činnost mladých, začínajících autorů v kategoriích středoškolského a vysokoškolského studentstva. Tato okolnost zároveň s popularizací Jaroslava Golla upoutala pozornost představitele Karlovy Univerzity a přivedla je k souhlasu se spoluprací na realizaci dané literární soutěže.

            Chlumecká cena se současně organicky ztotožňuje s úsilím celorepublikového Klubu autorů literatury faktu, který po vzoru literárních soutěží E. E. Kische a M. Ivanova přispívá k naléhavé potřebě podporovat rozvoj knižní kultury v jejím zápase s elektronickými informacemi a povrchní atraktivistickou komercí podněcováním tvorby, vydávání a četby knih.

 

Chlumec nad Cidlinou

  1. července 2017

Cena M. Ivanova 2016

Ceny Miroslava Ivanova a Města Jaroměř-Josefov za literaturu faktu

Pořadatelem je Klub autorů literatury faktu

Tisková informace

Šestnáctý ročník Cen M. Ivanova za literaturu faktu

Vyhlášení letošních Cen Miroslava Ivanova uskutečnil Klub autorů literatury faktu (KALF) spolu s Městem Jaroměř-Josefov 13. května v 16. 00 u příležitosti Světa knihy v Praze v levém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze, v sále Rosteme s knihou. V rolích porotců působili: PhDr. Jana Čeňková, Pavlína Kubíková, PhDr. Jaromír Adlt a prof. Ing. Milan Žák, tajemníkem poroty byl Miroslav Kučera, předsedou poroty doc. PhDr. Jan Halada, CSc. V šestnáctém ročníku Cen M. Ivanova za literaturu faktu se do soutěže přihlásilo 16 nakladatelů, dohromady přinesli celkem 71 titulů, z toho 9 titulů v soutěžní kategorii do 39 let, 16 titulů v regionální soutěži. Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 29. 2. 2016 a předběžně eliminovala tituly, které z formálních, obsahových důvodů neaspirují na ceny či prémie nebo čestná uznání. Po diskusi rozhodla o cenách, prémiích a čestných uznáních v jednotlivých kategoriích takto:

Kategorie I – cena za celoživotní dílo v literatuře faktu:

se uděluje spisovateli a publicistovi Miroslavu Kučerovi.

 

Kategorie II – produkce literatury faktu za poslední tři roky:

hlavní cena se uděluje Jaroslavu Šedivému za knihu Osudné spojenectví. Praha a Moskva 1920–1948, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta v Praze v roce 2015,

zvláštní cena se uděluje Jiřímu Padevětovi za knihu Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích, vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2015,

cena se uděluje Karlu Richterovi za knihu Historické drama volyňských Čechů, vydanou nakladatelstvím Epocha v Praze v roce 2015,

cena se uděluje Janu Říhovi za knihu Češi na Rallye Dakar. Jedenáct zlatých ročníků, vydanou nakladatelstvím Brána v Praze v roce 2015,

cena se uděluje Prokopu Tomkovi za knihu Československá redakce Radio Free Europe. Historie a vliv na československé dějiny, vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2015,

zvláštní prémie se uděluje Václavu Smrčkovi a Vlastě Mádlové za knihu Válečný chirurg František Burian a zrození české plastické chirurgie, vydanou nakladatelstvím Karolinum v Praze v roce 2015,

prémie se uděluje Romanu Cílkovi za knihu Půjdu do pekla spokojen... Adolf Eichmann: Životní dráha masového vraha, vydanou nakladatelstvím Epocha v Praze v roce 2015,

prémie se uděluje Vlastě Čihákové Noshiro za knihu Mitsuko. Matka moderní Evropy? vydanou nakladatelstvím Jota v Praze v roce 2015,

prémie se uděluje Tomáši Jiránkovi za knihu Šéf štábu Obrany národa. Neklidný život divizního generála Čeňka Kudláčka, vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2015,

prémie se uděluje Milanu Syručkovi za knihu Rusko-ukrajinské vztahy. Mýty a skutečnost, vydanou nakladatelstvím Grada v Praze v roce 2015,

čestné uznání se uděluje Pavlu Šrámkovi za přípravu knihy Josefa Fetky in memoriam Československá válečná armáda 1918–1939, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta v Praze v roce 2015.

 

Kategorie III – díla autorů literatury faktu za poslední tři roky do 39 let:

hlavní cena se uděluje Štěpánu Filípkovi za knihu Karel Horký – rytíř ulice. Život a dílo novinářského buřiče, vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2015,

cena se uděluje Romanu Kodetovi za knihu Války samurajů. Konflikty starého Japonska 1156-1877, vydanou nakladatelstvím Epocha v Praze v roce 2015,

prémie se uděluje Davidu Lukšů za knihu Žít jako Holík. Životní a hokejové zápasy Jaroslava Holíka, vydanou nakladatelstvím Epocha v Praze v roce 2015.

 

Kategorie IV –cena za publikovanou časopiseckou tvorbu za uplynulý kalendářní rok

 se uděluje

Kategorie V – cena pro nakladatele soustavně se věnujícímu vydávání literatury faktu

se uděluje nakladatelství Vega – L, Ing. Ivana Ulrycha

 

Regionální ceny M. Ivanova za literaturu faktu:

hlavní cena se uděluje Václavu Vokolkovi za knihu Posvátná místa středních Čech v sedmi dílech, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta v Praze v roce 2009–2015,

cena se uděluje Václavu Cílkovi, Pavlu Mudrovi, Zdence Sůvové a kolektivu za knihu Střední Brdy – hory uprostřed Čech, vydanou nakladatelstvím Dokořán v Praze v roce 2015,

cena se uděluje Ludvíku Horčicovi za knihu Zemřeli pro vlast. Občané okresu Brno-venkov. Padlí, popravení a umučení v letech 1939–1945, vydanou nakladatelstvím Šimon Ryšavý v Brně v roce 2014,

prémie se uděluje Janu Krátkému za knihu Kluk z polenského zámku na hranicích vlasti, vydanou nakladatelstvím Oftis v Ústí nad Orlicí v roce 2015,

prémie se uděluje Věře Rudolfové za knihu Krajem návratů i setrvání. Medailonky osobností kulturního života Českomoravské vysočiny, vydanou nakladatelstvím Tváře Jitky Průžové,

čestné uznání se uděluje Jiřímu Jilíkovi a Bořku Žižlavskému za knihu Chřiby. Strážci středního Pomoraví, vydanou nakladatelstvím Regia v Praze v roce 2015.

Cena E.E. Kische 2017

KLUB AUTORŮ LITERATURY FAKTU

SPRÁVA ODKAZU EGONA ERVÍNA KISCHE

MĚSTO LETOHRAD

 

                                                                                 si Vás dovolují pozvat na

                     XXVI. ROČNÍK UDÍLENÍ MEZINÁRODNÍCH CEN EGONA ERVÍNA KISCHE

                                                                           27. září 2017 od 15.00 hodin

                                                                   v obřadní síni letohradského zámku

 

                                                                                            P R O G R A M

 

                      Středa 27. září 2017  

                      V průběhu dopoledne  příjezd do Letohradu

 

                        12.30 – Oběd v zámecké restauraci v Letohradě

                        13.45 – 14.45 – procházka městem, prohlídka kostela sv. Václava, kulturní památky s výzdobou od                                          italského mistra G. Maderny (v doprovodu faráře Mgr. Václava Vacka)

 

                        15.00 – Slavnostní vyhlášení a předání mezinárodních cen Egona E.  Kische za literaturu faktu

                         16.00 – přátelské posezení účastníků setkání, občerstvení

                         17.30 – rozloučení, odjezd

Cena P. Jilemnického 2016

CENY PETRA JILEMNICKÉHO 2016

 

Cena za život a dílo

Zdeněk MAHLER, …ale nebyla to nuda. Poznámky pod čarou života.

Vydalo nakladatelství Sláfka v roce 2015

 

Hlavní cena

Břetislav DITRYCH, Proč Javoříčko? Svědectví neznámých dokumentů z archivu Státní bezpečnosti. Vydalo Nakladatelství VEDUTA – Pavel Ševčík v roce 2015

 

Mimořádná cena

Přemysl VEVERKA (in memoriam), Luba HÉDLOVÁ, Jiří ŽLEBČÍK, Hana STAŇKOVÁ (překlad), Martin HOMOLA (fotografie), Most naděje a života. Růžový Sad přátelství a míru Lidice (1955–2015).

Pro Památník Lidice vydal Ivan Ulrych – Nakladatelství VEGA-L, Nymburk ve spolupráci

s Ministerstvem kultury ČR v roce 2015

 

Ceny PJ

 

Cena za elektronickou knihu Válečný deník Antonína Boháče.

Vydalo nakladatelství Krutina Jiří – Vacek v roce 2014

 

Jan KUX za publikovanou časopiseckou tvorbu

 

Ivanka PLICKOVÁ, Mistr Jan a podřipští kacíři.

Vydáno vlastním nákladem v roce 2015

 

Vladimír STIBOR a kolektiv, Rybáři odlivu. Almanach české poezie 2015.

Vydalo nakladatelství Milan Hodek | Paper Jam v roce 2015

 

Ceny ČSBS  (Pozn.: 1 vítězná cena = medaile II. stupně F. Emmertovi + 5 medailí III. st.)

 

František EMMERT, Mobilizace 1938. Chtěli jsme se bránit!

Vydalo vydavatelství František Emmert v roce 2015

 

Pavel B. ELBL, Holocaust, Spojenci a Osvětim.

Vydalo Nakladatelství NOOS v roce 2015

 

Tomáš JAKL, Květnové vítězství. Konec skupiny armád Střed.

Vydala Mladá fronta v roce 2015

 

Václav JUNEK, Protektoři. Čtyři portréty z let 1939– 1945.

Vydalo Nakladatelství Olympia v roce 2015

 

Jiří F. ŠIŠKA, Bojiště Afghánistán. Sovětsko-afghánský válečný konflikt 1979–1989.

Vydalo nakladatelství Svět křídel Cheb v roce 2015

 

Václav VLK, Krvavé dozvuky války. Konec druhé světové války na českém území.

Vydalo nakladatelství GRADA v roce 2015

Cena J. Golla 2016

                              

Chlumecká literární cena Jaroslava Golla za rok 2016

 

Umístění/kategorie

Autor

Název knihy/literární práce

Vydavatelství/škola

Pozn.

1. - hlavní cena

Ráž Roman

Lázeňské dobrodružství

Akropolis 2014

 

2.

Pospíšil Jaroslav, Pospíšilová Hana

Rub a líc Baťovských sporů

Kniha Zlín 2015

 

3.

Novotný Miloš, Krutina Jiří

Bitva u Domažlic

NOOS 2015

 

1. literární práce SŠ

 

Daňhelová Šarlota

Arnošt Hrabal - ve stínu své duše

Gymnázium Uherské Hradiště

 

2. literární práce SŠ

Jašek Adam

Měl zabít Heydricha?

Gymnázium Uherské Hradiště

 

3. literární práce SŠ

Žďárská Michaela

Sloupno

Gymnázium Nový Bydžov

 

3. literární práce SŠ

Čevela Štěpán

Pamatuj na padlé

Gymnázium Uherské Hradiště

 

prémie - literární práce SŠ

Kamrlová Anežka

Hrdinové nebo zatracení

Gymnázium Uherské Hradiště

 

Čestné uznání - literární práce SŠ

Blažek Patrik

Za změnu položil život

Gymnázium Uherské Hradiště

 

Čestné uznání - literární práce SŠ

Hrabincová Tereza

Příběh muže určeného k likvidaci aneb Život v Jáchymovských dolech

Gymnázium Uherské Hradiště

 

Čestné uznání - literární práce SŠ

Hřib Viktor

Za Kyjev a Ural

Gymnázium Uherské Hradiště

 

Čestné uznání - literární práce SŠ

Králík Ondřej

O životě jednoho muže

Gymnázium Uherské Hradiště

 

Čestné uznání - literární práce SŠ

Makarenková Michaela

Miklošťský letec v oblacích

Gymnázium Uherské Hradiště

 

Čestné uznání - literární práce SŠ

Zelinková Karolína

Dotkl se mě myšlenkami

Gymnázium Uherské Hradiště

 

         

Zpracovala: Marcela Přerovská, Chlumec nad Cidlinou. 9. listopadu 2016

   

 

OHLÉDNUTÍ ZA 2. ROČNÍKEM CHLUMECKÉ  LITERÁRNÍ CENY  JAROSLAVA  GOLLA 

    Šestadvacátého října se v Klicperově domě již podruhé konalo slavnostní výroční udělování literární ceny, kterou před dvěma roky nově zřídilo vedení města Chlumce nad Cidlinou jako literární protějšek vžitého již divadelního memoriálového festivalu Klicperův Chlumec, který uchovává povědomí o životě a díle velkého chlumeckého rodáka, zvaného otcem české veselohry, a zároveń v duchu jeho tvůrčího odkazu přispívá k rozvoji českého ochotnického divadelnictví a jeho vysoké úrovni přímo v našem městě. Zřízení Gollovy literární ceny prolomilo stav zdejšího pozvolného zapomínání na dalšího velkého chlumeckého rodáka, který se svými historickovědními a pedagogickými zásluhami natrvalo vepsal do českých kulturních dějin. Osvěžuje a prohlubuje povědomí o jeho životě a díle v jeho rodišti i mimo ně s důrazem na ideový odkaz jeho usilování o pravdivé poznání a podněcuje zároveň tvorbu, vydávání i četbu hodnotných knih a písemností, zejména v žánru literatury faktu, a vyvolává přinejmenším zájem o ně. Tím  v rozsahu daných možnosti přispívá k žádoucímu udržování dosaženého stupně české knižní kultury a k jejímu rozvíjení. To je nepochybně působivý 
a obecně prospěšný způsob propagace města Chlumce jako kulturního centra, které svou aktivitou přesahuje rozmezí své územní i obyvatelské velikosti. Probouzí zároveň u obyvatel pocity hrdosti na své město, která je jedním z předpokladů jejich obyvatelské spokojenosti a činorodosti. Podpora každé takové akce, zejména na poli kultury, která chce nějakým způsobem prospívat a podle možností také prospívá městu i širším veřejným zájmům, je zajisté výrazem pozitivního kulturního smýšlení na rozdíl od umanutého prosazování jednotlivých stanovisek zaujatých a zaujímaných bez ohledu na jejich prospěšnost a na věcné důvody jejich neschvalování. Lze městu přát co nejvíce stoupenců rozumného, pozitivního pojetí kulturního smýšlení, na rozdíl od takových jeho reprezentantů, kteří ignorují nebo znevažují vše, co nepochází z jejich hlavy nebo co se vymyká jejich zájmům či pochopení, popřípadě k čemu nebyli výslovně (vinou svého nezájmu nebo nezpůsobilosti) přizváni anebo co z důvodů osobních averzí k organizátorům zpochybňují nebo vysloveně odmítají.

     Gollova cena nebyla zřízena za účelem zviditelnění jejích organizátorů, jak se ji její ojedinělí nepřejícníci  snaží znehodnocovat, ale proto, aby se v Chlumci n. C. znovu a znovu připomínalo, kdo to byl Jaroslav Goll, a aby se jeho autoritou přispělo k tomu, že schopní autoři literárních textů budou povzbuzeni k psaní o tom, co je zaujme, vydavatelé a nakladatelé k vydávání hodnotných knih, nikoli jen takových, které přinášejí snadný zisk, a že i lidé, kteří často nepřečtou ani jednu knihu za celý rok, budou přivádění k pochopení významu knih, jak to bylo při slavnostním udílení řečené ceny v Klicperově domě působivě připomenuto citaci více než dva tisíce let platné chvály písemnictví vyslovené Timodemem, sekretářem římského básníka Vergilia:

     "Už první verše Homérova eposu Odyssea, díla, které stále umím nazpaměť, mě zavedly do toho úžasného světa písemnictví. Dal jsem se do četby se stejnou náruživostí, s jakou se obvykle lidé oddávají jiným slastem, například dvoření se ženám, jídlu a pití, tělesným slastem nebo i karetním hrám, a pokračoval jsem nepřetržitě po čtyři roky s jedinými přestávkami při spánku nebo ve chvílích, jež jsem musel věnovat službě pánovi. Naučil jsem se snad všechno z těch nejdůležitějších věcí, jež byly vymyšleny a napsány před mým narozením. Zvykl jsem si hledět na věci sterými zraky, a nejen párem svých očí a naslouchat sterým rozličným myšlenkám, a ne jenom těm svým. Začal jsem si uvědomovat sebe sama i ostatní. Bez četby znají lidé jen nepatrnou část toho, co by znát mohli. Domnívají se, že jsou šťastni, když mají pravidelnou stolici, tělesný úkoj a cpou si teřich jídlem a vínem a oslazují si život rozkošemi naprosto stejnými pro všechny. Literatura by jim však poskytla na sto, na tisíc životů a takové vědomosti a vládu nad věcmi života, které náleží pouze bohům. Já aspoň jsem o tom přesvědčen. A nelituji jediného dne, jediné hodiny z těch mladistvých let, které jsem strávil ve Vergiliově knihovně v tichých hovorech s velkými autory časů minulých, a oni se mnou besedovali a zdvořile a ochotně mi odpovídali na všechny mé otázky." 

     Města, jako je naše, která se mohou pochlubit rodáky celonárodního významu, jsou jejich odkazem zavázána, aby kromě zabezpečování co nejvyšší životní úrovně svých obyvatel pečovala o uchovávání a usilovné rozvíjení tohoto odkazu. Tato péče by měla společným zájmem o ni napomoci překlenování maloměstské omezenosti, závistivosti, sobecké nevraživosti, haštěřivosti a ignorace veřejných zájmů a snah a sjednocovat občany k spolupráci na všestranném rozvoji našeho města a k obraně před malichernými reptaly, škůdci a rozvraceči tohoto rozvoje, ať se halí do jakkoli vznešených a demokratickými frázemi přizdobených hávů. A k odvaze připínat si orlí křídla a nespokojovat se slepičím ťapkáním a zobáním na malém oploceném dvorku. I k spolupráci na úspěšné realizaci chlumecké Gollovy literární ceny s celostátním dosahem, ceny sloužící kulturní proslulosti města, jsou dokořán otevřeny dveře všem, kdo projeví zájem jakkoli přiložit ruku k dílu, které dává městu rozmach přerůstající územní rozlohu a počet obyvatel.

     Při závěrečném celoročním bilancování můžeme s potěšením konstatovat, že slavnostní udělování Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla patřilo k úspěšným kulturním akcím a že potvrdilo smysl a význam jejího zřízení. Pro Chlumec n. C. je ctí, že jeden z předních soudobých českých prozaiků, filmových, televizních a rozhlasových scenáristů Roman Ráž shledal chlumeckou literární cenu za natolik prestižní, že svou dvaadvacátou knihou Lázeňské dobrodružství se ucházel o ocenění v ní, kterého se mu také udělením hlavní ceny dostalo. Z Chlumce odjížděl nadšen. V Praze na shromáždění čelné literární organizace PENclubu na fóru divadelní a literární agentury Dilia vysoce cenil přínosnost chlumecké literární iniciativy, podpořené po zásluze součinností Karlovy univerzity i celostátního Klubu autorů literatury faktu s finančním přispěním místopředsedkyně senátu Mgr. Miluše Horské a Nadace Václava Klause. Porotě zaslal vřelé poděkování za ocenění své knihy, v němž uvádí:

   "Několikrát jsem již přebíral různá literární ocenění, ale té chlumecké ceně, symbolizované hodnotnou plastikou a úhledným diplomem přikládám mimořádnou váhu vzhledem k osobnosti, jejíž jméno nese, a také dík vysoké úrovni a noblese celého slavnostního aktu s charakteristikami autorů i jejich děl, hudebními vložkami i poetickým zakončením. Srdečně děkuji i za knihu o Chlumci a Chlumecku v proměnách dějin. Město Chlumec se touto cenou a jejím vrcholně důstojným udělováním přiřazuje k osvíceným městům Jaroměř-Josefov s jeho cenou rodáka Miroslava Ivanova a Letohrad s cenou Petra Jilemnického. Gollova cena záslužně jako jediná v celostátním měřítku pamatuje na studentskou mládež, jíž otvírá možnost zkušebního literárního vzletu. Vše, co jsem v Chlumci zažil, ve mně zanechalo nezapomenutelný dojem."

     Také další ocenění autoři historik Jaroslav Pospíšil, autor pozoruhodných knih Hyeny, Sluha dvou pánů, monografie o Alexeji Čepičkovi a Jiří Krutina, který již do příštího ročníku přihlásil svou novou knihu o Husovu souputníku Jeronymovi Pražském, patří ke špičce soudobé české literatury faktu.

     V univerzitní aule na semináři pořádaném fakultou sociálních věd podal s nevšedním ohlasem pochvalný výklad o chlumecké literární ceně člen poroty docent dr. Jan Halada, který nadchl studenty pro účast v budoucím 3. ročníku soutěže o její získání. Příznivé odezvy udělování chlumecké ceny obrážejí i tiskové informace o ní uveřejněné v Hradeckých novinách a Mladé frontě a rozhlasovém i televizním zpravodajství. Potěšitelná je i radost, kterou úspěch deseti studentů uhersko – hradišťského gymnázia vyvolal ve spojení s Chlumcem ve vzdáleném Uherském Hradišti. Všechna zmíněná bilanční pozitiva ohlasů 2. ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla jsou pro její organizátory a celé město povzbuzením pro co nejdůkladnější přípravu jejího třetího ročníku s vyhlídkou na další rozvinutí letošního nesporného úspěchu.

Karel Richter

Cena J. Golla 2017

Vyhlášeny výsledky III. ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla

             Ve středu 11. října 2017 byli v prostorách Klicperova domu v Chlumci nad Cidlinou slavnostně oceněni laureáti třetího ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla. Cena, která se snaží podporovat rozvoj knižní kultury a současně popularizovat slavného chlumeckého rodáka už si našla své pevné místo mezi podobnými akcemi v republice. O jejím významu hovoří i skutečnost, že její udělování se konalo pod záštitou a za finanční podpory 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, senátorky za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko Miluše Horské. Finanční podporu poskytlo rovněž město Chlumec nad Cidlinou a chlumecká firma NIROSTA, spol. s r. o.

            Gollova cena se snaží přesáhnout hranice jednoho regionu, což se jí úspěšně daří. Řadu prací do soutěže zaslali studenti Gymnázia v Uherském Hradišti, zapojili se však i studenti Gymnázia v Novém Bydžově nebo Gymnázia Jiřího z Poděbrad v Poděbradech, ale také student Střední průmyslové školy dopravní v Praze. Hlavní cenu v kategorii literárních prací studentů středních škol získal Jan Dubecký z poděbradského Gymnázia Jiřího z Poděbrad za velmi přínosnou a objevnou práci Banderovci v Československu a jejich činnost na pozadí mocenskopolitických změn. Čestná uznání, prémie poroty a ceny v této kategorii převzali Tereza Horňáková, Petr Březina, Jan Krejsa, Tereza Vojtíková, Filip Cintula, Šimon Horňák, Tereza Hrabincová, Anna Juráková z Gymnázia v Uherském Hradišti, novobydžovské studentky Klára Jiránková a Eva Veverková nebo student SPŠ dopravní z Prahy Jan Kryštof Kux.

             V kategorii knih v žánru umělecko-dokumentární literatury faktu udělila porota hlavní cenu diplomatovi a spisovateli Marku Tomanovi za knihu Chvála oportunismu. Kniha je osobitě zpracovaným příběhem Černínského paláce v Praze, který je neobvykle vyprávěný samotným palácem, jenž v řadě případů vede dialog s naproti stojící budovou Lorety. Cenu Jaroslava Golla si v této kategorii dále odnesli Jiří Krutina za knihu o Jeronýmu Pražském a Vladimír Šindelář, který zpracoval historické příběhy ze staré Šumavy. Čestné uznání bylo uděleno Radce Tobolkové, Miloši Novotnému a Karlu Kopšovi. Cenu pro nakladatele získal brněnský nakladatel Jan Kux.

            Hlavní cenu v kategorii literárních prací studentů vysokých škol získal student Fakulty sociálních věd UK v Praze David Slouka za práci Tančící dům. Cenu udělila porota Lukáši Slámovi, který je studentem Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Během vyhlašování zaznělo, že Goll ve své práci vždy usiloval o prosazování historické pravdy, a navíc kladl velký důraz na kvalitu vědecké práce, která se má zakládat na řádném studiu pramenů, a také na vysvětlování českých dějin v evropském kontextu. A právě to jsou hodnoty, na které se Chlumecká literární cena Jaroslava Golla snaží navazovat a usiluje o jejich podporu a prosazování.

                                    Text: Pavel Baldík                                        Fotografie: Jana Baldíková

                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                               Tisková zpráva

                        III. ročník Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla za literaturu faktu

Vyhlášení třetího ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla uskutečnil Klub autorů literatury faktu (KALF) spolu s Městem Chlumec nad Cidlinou a v součinnosti s Karlovou univerzitou dne 11. října 2017 v divadle Klicperův dům Chlumec nad Cidlinou.

Literární cena Jaroslava Golla je významným kulturním počinem daleko přesahujícím regionální horizont Chlumecka, neboť jak se s uznáním konstatuje v loňském dopise děkana FSV UK, popularizuje s celospolečenským dosahem město Chlumec nad Cidlinou, jako pozoruhodné kulturní centrum, které prismatem odkazu svých velkých rodáků Václava Klimenta Klicpery a prof. dr. Jaroslava Golla, podněcuje tvůrčí aktivitu na úseku tvorby, vydávání i četby hodnotných knih literatury faktu, která je v současnosti čtenářsky nejfrekfentovanějším žánrem světového i českého písemnictví. Zejména se oceňuje, že je v celostátním měřítku jedinou literární cenou orientovanou nejenom na renomované autory, ale i na podněcování literární tvořivosti v řadách středoškolské a vysokoškolské mládeže.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 18 literárních prací středoškolských a vysokoškolských studentů, 9 knižních autorů a 1 nakladatelství.

Porota zasedala v tomto složení: PhDr. Karel Richter, CSc., doc. PhDr. Jan Halada, CSc., Mgr. Jana Bernartová, Mgr. Milena Komárková, Mgr. Helena Krátká, Bc. Helena Holanová, Mgr. Pavel Baldík, PhDr. Jan Cebe Ph.D., PhDr. Jana Vrzalová.

Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 31. 5. 2017. Po zvážení obsahové i formální kvality soutěžních prací rozhodla takto:

Kategorie I – díla autorů za umělecko-dokumentární literaturu faktu:

Hlavní cena se uděluje Marku Tomanovi za knihu Chvála oportunismu vydanou nakladatelstvím Torst Praha v roce 2016

 Cena se uděluje Jiřímu Krutinovi za knihu První český filozof a vlastenec Jeroným Pražský – Hieronymus Pragensis – Život evropského vzdělance, nekonformního bojovníka za svobodu slova a buřiče vydanou nakladatelstvím NOOS s. r. o. v roce 2016

Cena se uděluje Vladimíru Šindelářovi za knihu Historické příběhy ze staré Šumavy vydanou nakladatelstvím Víkend s. r. o. v roce 2015

Čestné uznání se uděluje Karlu Kopšovi za knihu Následky manželství z lásky vydanou nakladatelstvím Petrklíč ve spolupráci s Fundhall s. r. o. v roce 2016

Čestné uznání se uděluje Miloši Novotnému za knihu Říkalo se mu Kozina vydanou Obecním úřadem Újezd v roce 2015

Čestné uznání se uděluje Radce Tobolkové za knihu Sokol v Jičíně 1862 – 1918 vydanou vlastním nákladem v roce 2016

Čestné uznání poroty pro nakladatele vydávající literaturu faktu se uděluje Janu Kuxovi za knihy Pomníky a hroby válečných letců RA na Jižní Moravě, Válka a odboj 1939 – 1945 v Kloboukách u Brna a Osvobození Jižní Moravy v r. 1945 vydané vydavatelstvím Jan Kux Onufrinus, Brno 2017

 

Kategorie II – literární práce studentů středních škol

 Hlavní cena se uděluje Janu Dubeckému za literární práci Banderovci v Československu a jejich činnost na pozadí mocenskopolitických změn

Cena se uděluje Tereze Horňákové za literární práci Igor Stránský v proudu divadelního času

Cena se uděluje Petru Březinovi za literární práci Dr. Alois Pražák a vnitřní situace v habsburském soustátí v 2. polovině 19. století

Prémie se uděluje Janu Krejsovi za literární práci Život Taťány Krejsové v prostějovském ochotnickém divadle a nejen tam

Prémie se uděluje Janu Kryštofovi Kuxovi za literární práci Železničářský odboj ve 2. světové válce na Slovácku – Pamětní desky

Prémie se uděluje Tereze Vojtíkové za literární práci Bojovníci za svobodu, které se nedožili

 Čestné uznání se uděluje Filipu Cintulovi za literární práci Služebník Boží Antonín Šuránek – víra, láska, pokora

 Čestné uznání se uděluje Šimonu Horňákovi za literární práci Tomáš Kočí – Život ruského legionáře

 Čestné uznání se uděluje Tereze Hrabincové za literární práci Kardinál Tomáš Špidlík – Muž sjednocující Východ a Západ

 Čestné uznání se uděluje Kláře Jiránkové za literární práci Historie města Nový Bydžov

 Čestné uznání se uděluje Anně Jurákové za literární práci Lidoví umělci v našem regionu

 Čestné uznání se uděluje Anežce Kamrlové za literární práci Odsunuté příběhy Sudet

 Čestné uznání se uděluje Evě Veverkové za literární práci Státní zámek Hrádek u Nechanic

 

Kategorie III – literární práce studentů vysokých škol

 Hlavní cena se uděluje Davidu Sloukovi za literární práci Tančící dům

 Cena se uděluje Lukáši Slámovi za literární práci Jan de La Croon (1600 – 1665)

Literární práce studentů středních a vysokých škol budou zveřejněny v časopise Přísně tajné.

                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vážení a milí přátelé,

dovolte mi, abych vás alespoň takto pozdravil při udělování Chlumecké literární ceny, kterého se nemohu zúčastnit, protože ležím s natrženou slezinou ve Vinohradské nemocnici.

Tato cena je dalším ze skvělých, důstojných a nadmíru důležitých počinů Klubu autorů literatury faktu, který už mnoho let pravidelně mapuje vše podstatné z oblasti tohoto žánru, získává pro něj mladé začínající autory, kteří se věnují reflexi skutečných historických událostí prohlubujících naši paměť.

Bez pohodlných kanceláří, bez státní podpory a příspěvků na svou činnost, jen s pomocí osvícených měst, jako jsou například Letohrad, Jaroměř a Chlumec nad Cidlinou, navazuje KALF na to nejlepší, co v tomto širokém, ne úplně jasně definovaném žánru česká literatura dokázala. Opírá se o jména velkých historiků, jako právě Jaroslava Golla, reportérů jako Egona Ervina Kische, hlubokých analytiků jako byl Miroslav Ivanov, moderních historiografů jako je Robert Kvaček, spisovatelů-badatelů jako Karel Richter, Roman Cílek a mnoho dalších, a to vše pod křídly Klubu, který po Karlu Richtrovi dnes vede Jana Vrzalová, a který zajišťuje svou vědeckou autoritou člen univerzity Karlovy docent Jan Halada.

KALF dnes představuje nejdynamičtější spisovatelskou organizaci v českých zemích, každá jeho akce je událost.

Dnes jsme účastni jedné z nich. Přeji vám, aby se její průběh vydařil, aby se všechna dnes udělená ocenění stala inspirací pro ty, kteří si váží a chtějí se věnovat historii a pravdě.

                                                                                                                          Roman Ráž

                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                    ANOTACE

                 Kategorie 1.2 – Literární práce středních škol

Hlavní cena:

Jan Dubecký: Banderovci v Československu a jejich činnost na pozadí mocenskopolitických změn

Absolvent Gymnázia Jiřího z Poděbrad napsal velmi záslužnou a v jistém slova smyslu objevnou práci o činnosti banderovských skupin na pozadí mocenskopolitických změn, a zároveň historický a dokumentační způsob podání obohatil o vyprávěcí přístup.

Cena:

Tereza Horňáková: Igor Stránský v proudu divadelního času

Studentka gymnázia v Uherském Hradišti si zvolila za téma prostředí divadelního světa, které jak ve vykreslení osobností, tak i všeho toho, co jej doprovází, je zpracováno kultivovaně a kvalitně, takže má svůj význam nejen heuristický, ale i literární.   

Cena:

Petr Březina: Dr. Alois Pražák a vnitřní situace v habsburském soustátí v 2. polovině 19. století

Student gymnázia v Uherském Hradišti zpracoval osobnost právníka, politika, poslance a pozdějšího ministra nejen solidně, ale dokázal kvalitně vykreslit tehdejší problémy složité doby.

            Kategorie 1.3 – Literární práce vysokých škol

Hlavní cena:

David Slouka: Tančící dům

Vítězná práce studenta žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zpracovává ožehavé téma současnosti, pražský Tančící dům na Rašínově nábřeží. Zpracoval velké množství materiálu, názorů architektů a odborné veřejnosti, ale především se nebál uplatnit vlastní názor na tuto kontroverzní stavbu.

Cena:

Lukáš Sláma: Jan de La Croon 1600–1665

Práce studenta Univerzity Jan Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem z katedry historie, která zaznamenává nejdůležitější okamžiky z období třicetileté války z pohledu velitele městské jednotky. Shromáždil a prostudoval velké množství materiálu, pramenů a literatury, dokázal přesvědčivě vykreslit atmosféru této hektické doby a zároveň prožitky jedince.

Cena M. Ivanova 2017

Osmnáctý ročník Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu

Vyhlášení letošních Cen Miroslava Ivanova uskutečnil Klub autorů literatury faktu (KALF) spolu s Městem Jaroměř-Josefov 12. května 2018 v 16.00 u příležitosti Světa knihy v Praze v Průmyslovém paláci na Výstavišti, v Literárním sále. 

V rolích porotců působili: PhDr. Jana Čeňková, Pavlína Kubíková, prof. PhDr. Eva Semotanová, PhDr. Jaromír Adlt a prof. Ing. Milan Žák, tajemníkem poroty byla Eva Břicháčková, předsedou poroty doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

V osmnáctém ročníku Cen M. Ivanova za literaturu faktu se do soutěže přihlásilo 25 nakladatelů, dohromady přinesli celkem 64 titulů, z toho 13 v soutěžní kategorii do 39 let.   Dále se vybíralo z velkého množství publicistických příspěvků. Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 28. 2. 2018 a předběžně eliminovala tituly, které z formálních, obsahových důvodů neaspirují na ceny či prémie.  Po diskusi rozhodla o cenách a prémiích v jednotlivých kategoriích takto:

Kategorie I – cena za celoživotní dílo v literatuře faktu:

se uděluje spisovateli a publicistovi Miloslavu Martínkovi.

Cena za trvalý přínos české a slovenské literatuře faktu

se uděluje Jozefu Leikertovi

Kategorie II – produkce literatury faktu za poslední tři roky:

hlavní cena se uděluje Petru Zídkovi za knihu Československé spartakiády, vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2016,

Cena – se uděluje, Marii Bahenské, Libuši Heczkové, Daně Musilové za knihu Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná, vydanou Univerzitou Hradec Králové spolu s nakladatelstvím Veduta v Českých Budějovicích, v roce 2017.

Cena – se uděluje Jarmile Bednaříkové, za knihu Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině, vydanou nakladatelstvím Vyšehrad v Praze v roce 2017.

Cena – se uděluje Jaroslavu Čvančarovi za knihu Pravoslav Raichl. Život na hranici smrti, vydanou nakladatelstvím Toužimský & Moravec v Praze, spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů, v roce 2017.

Cena – se uděluje Pavlu Jirasovi, za knihu Barrandov a zahraniční film, vydanou Euromedia Group, nakladatelstvím Knižní klub v edici Universum v Praze v roce 2017.

Zvláštní cena – se uděluje za čtyřdílný projekt Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích realizovaný nakladatelstvím Jonathan Livingston v letech 2016 až 2017. 

Prémie se uděluje, Ivo Pejčochovi a Jiřímu Plachému za knihu Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945–1948, vydanou nakladatelstvím Svět křídel v Chebu v roce 2016.

Prémiese uděluje Jiřímu Skoupému za knihu Šofér, který změnil dějiny. Za volantem vstříc atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta v Praze ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze v roce 2017.

Prémiese uděluje Janu Tučkovi za knihu Auta první republiky 1918–1938, vydanou nakladatelstvím Grada Publishing v Praze v roce 2017.

Prémie se uděluje Miroslavu Zikmundovi, Petru Horkému, Miroslavu Náplavovi a Vladimíru Krocovi za knihu Století Miroslava Zikmunda. Cestopis životem, vydanou nakladatelstvím JOTA ve spolupráci s PiranhaFilm, s.r.o., v Brně v roce 2017.

Zvláštní prémie KALFu – se uděluje Blance Kovaříkové za projekt Příběhy domů slavných, slavných i zapomenutých a Nových příběhů domů slavných, realizovaný nakladatelstvím Brána v Praze v letech 2013 až 2017. 

Čestné uznání – se uděluje v kategorii II., za díla literatury faktu za poslední tři roky, se uděluje za knihu Ladislava Sitenského Peruť 312, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta v Praze v roce 2017 podle dochované makety a několika výtisků nevydané knihy z roku 1948 připravila Adéla Kándlová.

Čestné uznání – se uděluje Jaroslavu Rokoskému a Jiřímu Urbanovi a kolektivu za knihu František Udržal. Sedlák a politik, vydanou nakladatelstvím Vyšehrad v Praze v roce 2016.

Čestné uznání – se uděluje v kategorii II., za díla literatury faktu za poslední tři roky, se uděluje za knihu Ladislava Sitenského Peruť 312, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta v Praze v roce 2017 podle dochované makety a několika výtisků nevydané knihy z roku 1948 připravila Adéla Kándlová.

Čestné uznání – se uděluje Jaroslavu Rokoskému a Jiřímu Urbanovi a kolektivu za knihu František Udržal. Sedlák a politik, vydanou nakladatelstvím Vyšehrad v Praze v roce 2016.

Kategorie III – díla autorů literatury faktu do 39 let:

Cena – se uděluje Michalu Macháčkovi za knihu Gustáv Husák, vydanou nakladatelstvím Vyšehrad v Praze v roce 2017.

Cena – se uděluje Zdeňku Nebřenskému za knihu Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968, vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2017, spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.

Cena – se uděluje Ondřeji Schmidtovi za knihu Jan z Moravy. Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci, vydanou nakladatelstvím Vyšehrad v Praze v roce 2016.

Cena se uděluje Martinu Vlnasovi za knihu Architektura olympijských her, vydanou nakladatelstvím Grada Publishing v Praze v roce 2017.

Prémie se uděluje Radce Kubelkové za knihu Edvard Beneš mezi Londýnem a Moskvou, vydanou Nakladatelstvím Epocha v Praze v roce 1917.

Prémie se uděluje Tomáši W. Pavlíčkovi za knihu Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914), vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2017, spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.

Prémie se uděluje Vojtěchu Szajkó za knihu Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914, vydanou Nakladatelstvím Epocha v Praze v roce 2017.

Čestné uznání – se uděluje Filipu Junkovi za knihu Graf Zeppelin. Neznámý gigant, který nikdy nebojoval, vydanou nakladatelstvím Olympia v Praze v roce 2017.

Kategorie IV – cena za publikovanou časopiseckou tvorbu za uplynulý kalendářní rok se uděluje Svetozáru Plesníkovi.

Kategorie V – cena pro nakladatele soustavně se věnujícímu vydávání literatury faktu se uděluje Nakladatelství Epocha se sídlem v Praze.

Cena J. Golla 2018

IV. ročník Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla za literaturu faktu

 

V pátek 7. září se v divadle Klicperův dům v Chlumci nad Cidlinou konalo vyhlášení IV. ročníku Chlumecké literární ceny J. Golla.

Pořadatelem byli Klub autorů literatury faktu (KALF), Město Chlumec nad Cidlinou
a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.  

Literární cena Jaroslava Golla je významným kulturním počinem daleko přesahujícím regionální horizont Chlumecka, neboť jak s uznáním konstatoval při jejím prvním ročníku ve svém dopise děkan Fakulty sociálních věd UK, PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., tato cena zároveň popularizuje s celospolečenským dosahem město Chlumec nad Cidlinou jako pozoruhodné kulturní centrum, které prismatem odkazu svých velkých rodáků Václava Klimenta Klicpery a prof. dr. Jaroslava Golla, podněcuje tvůrčí aktivitu na úseku tvorby, vydávání i četby hodnotných knih literatury faktu, která je v současnosti čtenářsky nejfrekventovanějším žánrem světového i českého písemnictví. Je tak v celostátním měřítku jedinou literární cenou orientovanou nejenom na renomované autory, ale především na podněcování literární tvořivosti v řadách středoškolské a vysokoškolské mládeže.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 21 literárních prací středoškolských a vysokoškolských studentů a 4 knižní tituly.

Porota zasedala ve složení: PhDr. Karel Richter, CSc., doc. PhDr. Jan Halada, CSc., Mgr. Jana Bernartová, Mgr. Milena Komárková, Mgr. Helena Krátká, Bc. Helena Holanová, Mgr. Pavel Baldík, PhDr. Jan Cebe, Ph.D., PhDr. Jana Vrzalová. 

Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 30. 4. 2018. Po zvážení obsahové i formální kvality soutěžních prací rozhodla takto:

Kategorie I – díla autorů za umělecko-dokumentární literaturu faktu:

Hlavní cena se uděluje Dušanu Uhlířovi za knihu Čas kongresů a tajných společností vydanou nakladatelstvím Epocha v Praze v roce 2017.

Cena se uděluje Pavlu Fialovi za knihu Mistr opratí Jiří Kocman vydanou nakladatelstvím Lenky Gotthardové, Kladruby nad Labem v roce 2017.

 Kategorie II – literární práce studentů středních škol:

Hlavní cena se uděluje Adamu Horehleďovi za literární práci Vlastimila Čechová – Osudové okamžiky z válečných let 1939–1945, Gymnázium Uherské Hradiště.

Cena se uděluje Martině Kubové za literární práci Výsadek Clay, Gymnázium Budějovická Praha.

Cena se uděluje Karolíně Volfové za literární práci Volyňští Češi, Gymnázium Budějovická Praha.

Čestné uznání se uděluje Terezii Kopišťové za literární práci Po stopách předků – cesta válečnou stezkou, Gymnázium Uherské Hradiště.

Čestné uznání se uděluje Janu Kryštofovi Kuxovi za literární práci Z historie partyzánského oddílu Olga, Střední průmyslová škola dopravní Praha.

Čestné uznání se uděluje Elišce Pirklové za literární práci Kyšperk, Gymnázium Žamberk.

Kategorie III – literární práce studentů vysokých škol:

Hlavní cena se uděluje Tereze Vorálkové za literární práci Erbovníci aneb „urození“ měšťané. Příběhy Sokolů z Mor, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem.

Čestné uznání se uděluje Josefu Novákovi za literární práci Vražda českého strážníka Jaroslava Müllera v Náchodě, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno.

Čestné uznání se uděluje Markétě Polákové za literární práci Za boha, za krále! Od Mohuče po Zlatou bulu sicilskou, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem.

Čestné uznání se uděluje Lukáši Slámovi za literární práci Poslední tažení Jana Banéra. Zimní kampaň roku 1641, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem.

 

Literární práce studentů středních a vysokých škol budou zveřejněny v časopise Přísně tajné.

 

Akce se uskutečnila za finanční podpory města Chlumec nad Cidlinou, pod záštitou a za finanční podpory Mgr. Miluše Horské, senátorky za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko a za finanční podpory INDUSTREAL s r. o.

 

                                                                                                                                      Marcela Přerovská

                                                                                                                     Chlumec nad Cidlinou, 7. září 2018

 

 

 

Cena E.E. Kische 2018

Již dvacátý sedmý ročník vyhlášení ceny E.E. Kische se odehrál 19. září 2018 na Tvrzi Orlice v Letohradu – Městě literatury faktu. Akce se konala za finanční podpory města Letohrad a Pardubického kraje. Organizačně ji připravilo město Letohrad, Správa odkazu E. E. Kische, Klub spisovateľov literatúry faktu a Klub autorů literatury faktu.

Hlavní cena E.E. Kische (o cenách rozhodují dvě nezávislé poroty – česká a slovenská)

Rozčesnutý čas Marka Frauwirtha se jmenuje kniha slovenského autora Jozefa Leikerta, který za ni převzal hlavní cenu v literární soutěži E. E. Kische. Autor na osudu Slováka, popraveného v Praze nacisty v rámci akce 17. listopadu 1939 spolu s dalšími osmi mladými lidmi, upozorňuje na válečné nebezpečí. Téma rezonuje i po letech, neboť brutalita a surovost, s níž nacisté v listopadu 1939 přepadli studenty a odvlekli je do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, odkud se neměli vrátit, nemá v novodobých evropských dějinách obdobu.

O krátkém a pohnutém životě Ireny Bernáškové, účastnice druhého odboje, pojednává román Zasnoubena se smrtí. Hlavní cenu za něj v české části soutěže obdržela autorka Jana Vrzalová. Ilegální činnost hlavní hrdinky byla úzce spojena s vydáváním časopisu V BOJ, se získáváním prostředků a techniky na jeho výrobu a s převáděním československých vojáků do zahraničí. Stala se první českou ženou, popravenou nacisty.

Cenu za celoživotní dílo, kterou uděluje výbor Klubu autorů literatury faktu (KALF), převzal novinář a spisovatel Milan Syruček. Z jeho tvůrčí dílny pochází řada pozoruhodných publikací, jako například François Mitterrand - Osudy velkého muže na pozadí dějin Francie, Michail Gorbačov (Uchránil Prahu od krveprolití?) či Na prahu atomové války.

 

SEZNAM OCENĚNÝCH AUTORŮ

 

Kategorie Mezinárodní cena EEK

HLAVNÍ CENA EEK

Jozef Leikert, Rozčesnutý čas Marka Frauwirtha;  vyd. nakladatelství AOSS v Bratislavě 2017

HLAVNÍ CENA EEK

Jana Vrzalová, Zasnoubena se smrtí. Zapomenutý příběh Inky Bernáškové, první Češky popravené nacisty;  vyd. nakladatelství JOTA v Brně v roce 2017

CENA KALF ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO

Novinář a spisovatel Milan Syruček

CENY EEK

Jaroslav Čada, Dva kamarádi, Sočská fronta očima dvou přátel; vyd. vydavatelství Golempress v Letohradě v roce 2017

Andrej Halada, Golfová hra v proměnách času. Kapitoly z historie a současnosti českého a světového golfu; vyd. Nakladatelství Karolinum v Praze v roce 2017 

Václav Hubinger, Diplomatické Theatrum mundi; vyd. Nakladatelství Epocha v roce 2017

 Monika Kapráliková, Za hranice provincie; vyd. nakladatelství ELÁN v Bratislavě 2017

Jozef Mikloško, Ľudia a doba z môjho života; vyd. nakladatelství Marenčin PT v Bratislavě 2017

Leopold Moravčík, Čína na konci dlhého pochodu;  vyd. nakladatelství PERFEKT v Bratislavě 2017

Ivan Mrva, Mária Terézia – vladárka a matka; vyd. nakladatelství PERFEKT v Bratislavě 2017

Miroslav Musil, Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského; vyd. Vydavatel’stvo SSS v Bratislavě 2017

 ČESTNÉ UZNÁNÍ

Slavomír Holý a František Dudek, Životní příběh kováře a legionáře Bohuslava Suchánka; vyd. Nakladatelství Ivan Ulrych – VEGA-L v Nymburce v roce 2017

  

Kategorie Regionální cena EEK

Cena  

Václav Cílek, Tomáš Just, Zdeňka Sůvová, Pavel Mudra, Jan Rohovec, Jaroslav Zajíc, Ivo Dostál, Petr Havel, David Storch, Radek Mikuláš, Tereza Nováková, Pavel MoravecVoda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině; vyd. nakladatelství Dokořán v Praze v roce 2017

Cena

Václav VokolekSkryté Čechy. Netradiční průvodce po známých a neznámých místech české krajiny; vyd. nakladatelství Mladá fronta v Praze v roce 2017

Čestné uznání

Petr David, Vladimír SoukupBrdy známé i neznámé a Šumava známá i neznámá; vyd. Euromedia Group, nakladatelství Knižní klub v Praze v letech 2016 a 2017

Čestné uznání

Richard SobotkaEmanuel Vencl. Ohlédnutí za životem a prací národohospodáře, zemědělského pedagoga a poslance; vyd. Střední škola zemědělská a přírodovědná, Valašské muzeum v přírodě a město Rožnov pod Radhoštěm v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2017

CENA EEK ZA HISTORICKÝ ROMÁN

Vilém Křížek, Smrt má vůni inkoustu; vyd. nakladatelství Mystery Press v Praze v roce 2017

 

 

Cena J. Golla 2019 - vyhlášení

 

                                                               Město Chlumec nad Cidlinou

                                                                              ve spolupráci s

                                           Univerzitou Karlovou, Fakultou sociálních věd,

                                                Institutem komunikačních studií FSV UK,

                                                 Institutem mezinárodních studií FSV UK

                                                                                        a

                                                       Klubem autorů literatury faktu

 

vyhlašuje

                                              Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla pro r. 2019

 

Termín vyhlášení soutěže:                                                                  1. listopadu 2018

Termín pro přihlášení do soutěže a odevzdání díla:           30. dubna 2019

Vyhlášení výsledků Chlumecké literární ceny J. Golla:        6. září 2019

Přihlášky, informace:    www.chlumecnc.cz

 

Cíl akce

1. Podpora knižní kultury v měřítku města a regionu s co nejširším dosahem podnítit literární tvorbu, vydavatelskou činnost a četbu v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie.

2. Popularizace života a vědeckého díla velkého českého historika prof. dr. Jaroslava Golla, chlumeckého rodáka.

Organizátor akce

            Město Chlumec nad Cidlinou, MěKS Klicperův dům ve spolupráci s

  • redakcí Chlumeckých listů – Mgr. Milena Komárková
  • Městským muzeem Loreta Chlumec n. C. – Mgr. Helena Krátká
  • Městskou knihovnou Chlumec n. C. – Bc. Helena Holanová
  • Základní školou Chlumec n. C. – Mgr. Marie Horynová
  • Klubem autorů literatury faktu – PhDr. Karel Richter, CSc.
  • Univerzitou Karlovou, Fakultou sociálních věd – Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

 

Organizační komise:        Ing. Miroslav Uchytil - předseda

                                                      Marcela Přerovská – tajemnice

                                                     Josef Komárek – člen organizační komise

                                                     Barbora Petrovická – člen organizační komise

 

1.1 – kategorie literárních prací studentů středních škol

uděluje se       -           1. 2. 3. místo v kategorii

                        -           čestná uznání, prémie

oceňují se

-            literární příspěvky v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie (otištěné, odvysílané a odehrané – deníky, časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 11. 2018 – 30. 4. 2019

-           literární práce v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie – (max. 30 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

1.2 – kategorie literárních prací studentů vysokých škol v řádném denním studiu

uděluje se       -           1. 2. 3. místo v kategorii

                                       čestná uznání, prémie

oceňují se     

-           literární příspěvky v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie (otištěné, odvysílané a odehrané – deníky, časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 11. 2018 – 30. 4. 2019

-           literární práce v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie – (max. 30 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

1.3 – kategorie pro nakladatelství soustavně se věnující vydávání literatury faktu pro děti a mládež

uděluje se       -           1. 2. 3. místo v kategorii

                                       čestná uznání, prémie

oceňují se      -            knihy v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky  

1.4 – kategorie knih literatury faktu regionálního charakteru

uděluje se       -           1. 2. 3. místo v kategorii

                                       čestná uznání, prémie

oceňují se      -            knihy v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky  

 

Díla přihlášení do soutěže hodnotí k ocenění porota jmenovaná Radou města Chlumec nad Cidlinou.

Porota:

PhDr. Karel Richter, CSc., předseda poroty

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc., Fakulta sociálních věd UK

PhDr. Jana Vrzalová, předsedkyně Klubu autorů literatury faktu

Mgr. Marie Horynová, zástupce ZŠ Chlumec n. C.

Mgr. Helena Krátká, vedoucí Městského muzea Loreta

Bc. Helena Holanová, vedoucí Knihovny Chlumec n. C.

Mgr. Milena Komárková, šéfredaktorka Chlumeckých listů

Mgr. Pavel Baldík, kronikář města Chlumec n. C.

Vítězové budou představeni veřejnosti na slavnostním shromáždění v Klicperově domě. Obdrží diplom a finanční odměnu stanovenou organizačním výborem se zřetelem k výši dotace.

 

                                                                                                                               Marcela Přerovská

                                                                                                                  tajemnice organizačního výboru

 

                                                                                                        Chlumec nad Cidlinou, 1. listopadu 2018

 

 

Cena J. Golla 2019 - přihláška

                                                                                     Přihláška

                                   Chlumecká literární cena Jaroslava Golla pro r. 2019

 

Jméno autora vč. titulu:        

        

Název knihy/literárního příspěvku/literární práce:   

                  

Charakteristika obsahu:

 

Adresa/telefonní kontakt:

e:mail:

 

Název SŠ nebo VŠ školy, kterou momentálně studujete:     

 

Datum vyplnění přihlášky:

 

Příspěvky do soutěže zasílejte e-mailem na klicperuvdum@chlumecnc.cz

Knihy do soutěže zasílejte ve třech vyhotoveních poštou na adresu:

                                                                                                 Město Chlumec nad Cidlinou

                                                                                                 MěKS Klicperův dům

                                                                                                 Riegrova 236

                                                                                                 503 51  Chlumec nad Cidlinou       

 

Přihlášku odešlete na:  klicperuvdum@chlumecnc.cz

 

 

                                                                                                                                    Marcela Přerovská

                                                                                                             tajemnice organizačního výboru CHLCJG      

                                                                                                             tel: 602 717 410, klicperuvdum@chlumecnc.cz

© COPYRIGHT 2016 KALF  -  Administrace