Novinky

Jan Řehounek

SVěTLEZELENé CHVILKY S HRABALEM - STO PADESáT LET žELEZNICE V NYMBURCE

Světlezelené chvilky s Hrabalem
"Ke svým sedmdesátinám jsem se rozhodl soustředit do jednoho svazečku ty nejzajímavější okamžiky, včetně světlezelených chvilek, jak on je nazval, celkem osmnáct příběhů, které jsem s Bohumilem Hrabalem zažil, před osudným okamžikem i po něm, a podělit se o ně se čtenáři."
 
Sto padesát let železnice v Nymburce
Kniha pojednává nejen o historii Severozápadní dráhy, včetně stanice, dílen, výtopny, od jejího vzniku po současnost, ale i o Kolonii, spojení Nymburka s Jičínem, ranžíru, zásobárně, učilišti, kulturním domě, pionýrské železnici, železničářské tělovýchově, muzeu...
 
Knihy si můžete objednat mailem nebo telefonicky na 603 238 523.
Autor nabízí knihovnám, obecním úřadům a dalším pořadatelům uspořádání literárních besed.

Recenze

Žádné recenze k zobrazení

Seznam titulů vydaných členy Klubu

Žádné tituly k zobrazení

© COPYRIGHT 2016 KALF  -  Administrace